UW PARTNER IN OPLEIDEN EN VEILIGHEID!

                                       TOTALE BHV OPLEIDING OP LOCATIE

BHV OPLEIDING

De BHV cursus is voor medewerkers die zijn aangewezen om in geval van calamiteiten als bedrijfshulpverlener op te kunnen treden. Na de cursus weet u hoe u moet handelen bij brand, ongevallen en in geval van ontruiming en hoe u levensreddend kunt handelen.

De Basisopleiding BHV vindt plaats op twee dagen van 08.30 -16.30 uur. Per cursusdag wordt een examen afgenomen. Bij voldoende resultaat krijgt u een diploma en een BHV-pasje. Elk jaar zal er een herhalingsdag plaats moeten vinden om de kennis van de gecertificeerde BHV-ers te kunnen waarborgen zodat zij blijvend u en uw werknemers kunnen blijven helpen in gevallen waar dat nodig is.


DAG 1: Eerste Hulp

Tijdens de eerste dag maken we kennis met de belangrijkste dingen die nodig zijn om een slachtoffer te kunnen gaan helpen. U leert hierbij te letten op uw eigen veiligheid, en de veiligheid van het slachtoffer, het beoordelen van een slachtoffer, reanimatie, stabiele zijligging, brandwonden, kneuzingen en het verbinden van diverse verwondingen en hoe te handelen bij o.a. een botbreuk, kneuzing. Ook leren wij u aan hoe u iemand kan helpen die dreigt te stikken in een stukje voedsel of iets dergelijks (Heimlich methode). Als laatste gaan we aan de slag met herkennen van personen waarbij niet direct duidelijk is van wat er aan de hand kan zijn en dan komt het volgende aanbod: flauwte, duizeligheid, hyperventilatie, diabetes en het herkennen van een beroerte

Vingerverband aambrengen EHBO


DAG 2: Brand en Ontruiming

We beginnen de dag met een stuk theorie die op een leuke maar doeltreffende manier gegeven wordt. In dit gedeelte leert u wat een bedrijfshulpverlener is en hoe u gaat alarmeren en ontruimen. Ook krijgt u les in de diverse brand bestrijdingsmiddelen en de diverse tekens die er zijn voor gevaarlijke stoffen. Tijdens het tweede gedeelte gaat u de praktijk in en meestal zal dit buiten plaats vinden. U leert dan om branden te benaderen en te blussen. Ook kan er een begin gemaakt worden door een gedeelte van een bedrijf te laten ontruimen.


De nadruk van deze eerste twee dagen ligt sterk op de toepasbaarheid van uw locatie.

E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn