UW PARTNER IN OPLEIDEN EN VEILIGHEID!

                                       TOTALE BHV OPLEIDING OP LOCATIE

BHV PLOEGLEIDER

Wanneer er binnen een organisatie vanwege de omvang van en/of de aanwezige risico’s meerdere Bedrijfshulpverleners nodig zijn ontstaat de behoefte aan een ploegleider.

Eén van de bedrijfshulpverleners zal dan de functie van Ploegleider op zich nemen. De taken van de ploegleider zijn: Het voorbereiden op inzet van de Bedrijfshulpverleners, de inzet van de Bedrijfshulpverleners leiden en controleren, Het oefenen met de bedrijfshulpverleners, beheer van en de controle op de aan de bedrijfshulpverleners ter beschikking gestelde middelen, het evalueren en rapporteren van de inzet en oefeningen, het herkennen, beoordelen en op de hoogte zijn van risico’s binnen de organisatie.

Om deze cursus te volgen, moet de cursist in het bezit zijn van een geldig diploma  “ Basisopleiding BHV”.

In navolg van de cursus bedrijfshulpverlener wordt de cursist verder voorbereid op de taken van ploegleider.

De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de cursus: Wet en regelgeving,

De organisatie van de bedrijfshulpverlening, begeleiden van inzetten, verbindingen, de inzet, ontruiming, Salvage.

De cursus ploegleider wordt verzorgd in twee dagen of vier dagdelen, in overleg zijn er andere mogelijkheden.

De cursisten leggen na afloop van de laatste cursusdag een praktijk- en theoretisch meer keuze examen af.

Na afronding met goed gevolg ontvangt de cursist het diploma Ploegleider.


1e lesdag:

  • Deze dag bestaat voornamelijk uit een theoretisch gedeelte.
  • Het 2e deel van de middag krijgen de cursisten een uitleg over de opdracht die zij thuis gaan maken en ter beoordeling op moeten sturen aan de instructeur.

 

Ontruiming met brandcar


2e lesdag

  • De cursisten voeren de door hen gemaakte opdracht zelf uit in de praktijk.
  • In de middag worden het theorie- en het praktijk examen afgenomen.
  • Het theorie examen bestaat uit 20 meerkeuze vragen.

Bij het praktijkexamen wordt de cursist beoordeeld op zijn inzet als Ploegleider.De onderdelen zijn samengevat in het NIBHV moduleboek “Ploegleider”. De cursisten leggen na afloop van de laatste cursusdag een praktijk- en theoretisch meerkeuze examen af. Na afronding met goed gevolg ontvangt de cursist het diploma Ploegleider.E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn