UW PARTNER IN OPLEIDEN EN VEILIGHEID!

                                       TOTALE BHV OPLEIDING OP LOCATIE

Hebrav is een dienstverlener op het gebied van bedrijfshulpverlening. Naast het opleiden van uw medewerkers, kunnen wij u ook adviseren op het gebied van veiligheidsmiddelen  in uw organisatie. Hebrav werkt vooral op uw locatie waardoor de medewerkers uw onderneming beter leren kennen zodat zij in staat zijn om op tijd en sneller kunnen handelen.

Hebrav werkt onder anderen voor bedrijven, scholen, kinderdagopvang en politie!

Hieronder treft u 5 opleidingen aan, klik op de foto voor meer informatie over de opleiding!

BHV

Elke onderneming in Nederland is verplicht om een aantal medewerkers opgeleid te hebben tot Bhv'er.

Door uw medewerkers op te leiden, kunnen zij in geval van calamiteiten als bedrijfshulpverlener op treden. Na de cursus weten zij hoe zij moet handelen bij calamiteiten in uw onderneming.

BHV HERHALING

Bedrijfshulpverleners moeten jaarlijks een herhalingscursus volgen om het diploma te behouden. De cursus bestaat uit twee dagdelen te weten: Eerste Hulp en Brand en Ontruiming. Kennis en vaardigheden worden getoetst aan de hand van cases.

BHV PLOEGLEIDER

Wanneer er binnen een organisatie vanwege de omvang van en/of de aanwezige risico’s meerdere Bedrijfshulpverleners nodig zijn ontstaat de behoefte aan een Ploegleider.

Één van de bedrijfshulpverleners zal dan de functie van ploegleider op zich nemen.

 

EHBO

Wat gaat u doen als er een ongeluk gebeurt en u als één van de eerste ter plaatsen komt! Dat leert u bij HEBRAV tijdens de meerdaagse cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken of te wel EHBO!

Tijdens de cursus leert u hoe het menselijk lichaam in elkaar zit, leert u de bloedsomloop en leert u hoe te handelen bij grote en kleine ongelukken.

REANIMATIE

Wilt u leren reanimeren en wilt u geen EHBO of BHV cursus volgen, dan kan Hebrav de cursus levens reddend handelen aanbieden (LRH).

De cursus die gegeven wordt bestaat uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk.

Lotus slachtoffer HEBRAV

LOTUS

Ook leveren wij LOTUS medewerkers.

Zij bootsen tijdens trainingen natuurgetrouw slachtoffers na, hierdoor kan de BHV hulpverlener de verschijnselen van bepaalde letsels zoals botbreuken, shock, flauwte enz.  leren herkennen, zodat tijdens een echte calamiteit de BHV sneller hulp kunnen gaan bieden.


E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn